101. posiedzenie Sejmu


SejmWLegitymacje dla niepełnosprawnych, zrównanie praw w świadczeniach rodzinnych oraz zmiany w pozyskiwaniu samochodu zastępczego. Zaczyna się przedostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu (23-25 września).

            Uregulowanie sposobu wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wraz z określeniem czasu jej ważności na 5 lat – to zmiany zaproponowane przez posłów Platformy Obywatelskiej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie także opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy, a nie jest ubezpieczona z innego tytułu.

            Minister finansów będzie określał wysokość składek za każdy dzień najmu pojazdu zastępczego oraz wysokość wydatków uwzględniając ceny rynkowe, czas trwania najmu oraz pojemność silnika i przeznaczenie pojazdu, który uległ szkodzie. 

            Projekt posłów PO wprowadza przepisy regulujące wymagania co do centrów urazowych dla dzieci oraz wydłużenie czasu na przystosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymagań do 31 grudnia 2017 r – projekt zmian w ustawach o Państwowym ratownictwie Medycznym, ustawie o działalności leczniczej oraz ustawy o działalności leczniczej.

            Posłowie zagłosują nad udzieleniem zgody na ratyfikację przez prezydenta porozumienia wykonawczego między Polską a USA do umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium naszego kraju systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi.

            Mniej osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, umożliwienie działania stowarzyszenia jeszcze przed rejestracją oraz wprowadzenie możliwości zatrudnienia członków władz stowarzyszenia to tylko niektóre ze zmian w Prawie o stowarzyszeniach. Zmiany zaproponował były prezydent Bronisław Komorowski.

„Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym” – tak miałby brzmieć po wprowadzeniu zmian artykuł trzeci ustawy o lasach państwowych. Zmiany przepisów zaproponowali posłowie PO i PSL. Miałyby ochronić one przed prywatyzacją lasów państwowych.

            Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. przedstawi główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Oprócz tego informację o działalności sądów administracyjnych w 2014 r. zaprezentuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser.