14. posiedzenie Sejmu


Posłowie przygotowali projekt zmian w sprawie immunitetów rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz posłów i senatorów.

W tym tygodniu Sejm obraduje do 16 do 19 marca. Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości o zniesieniu immunitetu będzie decydować Sejm bezwzględną większością głosów. Wniosek w tej sprawie będzie mógł złożyć do marszałka Sejmu każdy, kto wnosi do sądu sprawę przeciwko osobie pełniącej wymienione funkcje (tylko w przypadku spraw przeciwko senatorom – marszałkowi Senatu). Wnioski od oskarżycieli publicznych (np. policji) będą składane przez prokuratora generalnego.

Minister obrony narodowej Antonii Macierewicz przedstawi rządowy projekt zmian w ustawie o zasadach pobytu i przemieszczania się obcych wojsk na terytorium Polski. Został on przygotowany na prośbę Komitetu Planowania Cywilnego NATO. Projekt umożliwia ulokowanie wojsk, zwłaszcza jednostek państw należących do NATO i Unii w Polsce w czasie pokoju. Decyzję o tym (z określonym celem pobytu i uprawnieniami obcych wojsk) będzie podejmował premier na wniosek szefa MON i za zgodą prezydenta. Wcześniej prawo tego nie precyzowało.

Posłowie zajmą się także projektem Nowoczesnej, który zakłada obniżenie podatku CIT z 19 do 15 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw (takich, których dochód netto ze sprzedaży w ubiegłym roku nie przekroczył 10 mln euro).

Drugi projekt Nowoczesnej, który będzie rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu, ma na celu zwiększenie wysokości kwoty wolnej do podatku (obecnie 3091 zł). W myśl projektu miałaby się ona stać elastyczna i wynosić 15-krotność minimum socjalnego ustalanego przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej na dany rok.

Projekt zakłada również zwiększenie dochodu samorządów z podatku PIT – z 49,45 proc. do 65,63 proc. Byłoby to koniecznie, bo po podniesieniu kwoty wolnej znacznie zmaleją przychody samorządów.

Posłowie zajmą się wnioskiem złożonym przez posłów Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka (PiS). Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek.

W pierwszym czytaniu posłowie zapoznają się z obywatelskim projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Źródło: MamPrawoWiedziec.pl