16. posiedzenie Sejmu


Na 16. posiedzeniu Sejmu (12-13 kwietnia) rząd przedstawia dwa projekty uszczelniające system podatkowy.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawach o CIT i PIT oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wszystkie transakcje powyżej 15 tys. zł trzeba będzie dokonywać za pomocą przelewów bankowych. W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu stracimy możliwość zaliczenia wydatku opłaconego gotówką do kosztów uzyskania przychodu.

Rządowy projekt zmian w ordynacji podatkowej ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania. Każda korzyść podatkowa (m.in. ulga podatkowa, zwrot podatku) przekraczająca 100 tys. zł w skali roku będzie mogła być uznana przez urząd skarbowy za oszustwo finansowe. W podejmowaniu decyzji urzędy skarbowe ma wspierać Rada ds. Unikania Opodatkowania, która będzie wydawała opinie.

Posłowie zajmą się projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustala on, że odległość wiatraka od budynków mieszkalnych ma wynosić dziesięciokrotność wysokości wiatraka (długość od gruntu do najwyższego punktu). W praktyce to 1,5-2 km. Taka sama odległość ma dzielić wiatraki od parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Obecnie brakuje jednoznacznych przepisów, które regulują minimalną odległość wiatraka od zabudowy. Rozporządzenie ministra środowiska w tej sprawie określa jedynie dopuszczalny poziomu hałasu na danym terenie. Lokalizacja wiatraków ma być uzależniona od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

45 dni – a nie jak do tej pory siedem – będą miały służby na przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca do Polski może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Z wnioskiem o udostępnienie tych danych będzie mógł wystąpić szef Urzędu ds. Cudzoziemców do komendantów głównych policji, Straży Granicznej lub szefa ABW. Jeśli przynajmniej jeden z tych organów wskaże, że istnieje zagrożenie, szef Urzędu ds. Cudzoziemców informuje państwo, z którego cudzoziemiec miał być przesiedlony, że nie został zakwalifikowany. Tzw. milcząca zgoda, czyli brak odpowiedzi od szefa którejś ze służb, nie oznacza, że można przyjąć cudzoziemca. Sprawdzeniu przez służby nie będą podlegały osoby poniżej 13. roku życia.

W latach 2017-2019 ma powstać system informatyczny e-krew, w którym będą umieszczane informacje na temat dawców krwi, rzadkich grup oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. System będzie dawał możliwość śledzenia drogi krwi i jej składników. Jego utworzenie reguluje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. Utworzenie systemu ma być sfinansowane z programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kobiety w ciąży (a nie jak do tej pory wszystkie kobiety) nie będą mogły być zatrudnione przy pracach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia – zakłada rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy. Katalog zakazanych prac będzie sporządzał jak do tej pory minister pracy (obecnie to minister rodziny, pracy i polityki społecznej). I właśnie minister Elżbieta Rafalska będzie sprawozdawcą projektu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zostać przekształcona w akademię – wynika z projektu posłów PiS.

Tekst z serwisu MamPrawoWiedziec.pl