17. posiedzenie Sejmu


Na 17 posiedzeniu Sejmu (27-29 kwietnia) posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o efektywności energetycznej, który wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące polityki energetycznej. Zgodnie z projektem minister energii co trzy lata będzie przygotowywał krajowy plan działania na rzecz efektywności energetycznej, czyli racjonalnej ilości zużywania energii przy dostarczaniu dóbr i usług.

Główna zmiana dotyczy świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), czyli dokumentów potwierdzających przeprowadzanie inwestycji, które poprawiają efektywność energetyczną przedsiębiorstwa (np. ocieplenie budynków). Do posiadania takich certyfikatów zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa sprzedające energię (ciepło i gaz). Do tej pory mogły je uzyskać firmy, które wystartowały w przetargu organizowanym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub uiszczały opłaty zastępcze na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czwartek posłowie mają zająć się tzw. dużą ustawą medialną, czyli pakietem trzech projektów ustaw. Projekt zakłada przekształcenie TVP, Polskiego Radia i PAP ze spółek prawa handlowego w instytucje mediów narodowych oraz zastąpienie abonamentu radiowo-telewizyjnego powszechną składką audiowizualną, ściąganą wraz z opłatą za prąd. Ma wynosić 15 zł.

Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ma na celu dostosowanie do polskiego prawa przepisów unijnych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Posłowie PiS zaproponowali zamiany w ustawie o wyścigach konnych. Osób, które mogą być tym zainteresowani, bo pracują przy hodowli koni czy jeździectwie, jest blisko 120 tys.

Sejm zajmie się rządowym projektem  zmian w ustawie o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Zmiany mają dotyczyć jedynie inwestycji w ramach scalania gruntów. Na działania przygotowawcze samorządy będą mogły otrzymywać środki z budżetu państwa (w przypadku kwestii technicznych) lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (na działania merytoryczne np. ekspertów).

Posłowie PiS przygotowali projekt ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Ma on stanowić zabezpieczanie przeciwpowodziowe dla Małopolski. Jest to najdłuższej budujący się zbiornik w Polsce – w 2017 r. minie 30 lat od początku inwestycji.

źródło: Mamprawowiedziec.pl