18. posiedzenie Sejmu


Cały pierwszy dzień 18. posiedzenia Sejmu posłowie PiS chcą poświęcić na rozliczenie 8 lat rządów PO-PSL.

W środę zaplanowano przedstawienie „Raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)” przygotowanego przez Radę Ministrów

Pierwsze czytanie będzie miał poselski projekt  nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży.

W projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego posłowie PiS proponują, aby proces karny mógł przebiegać niejawnie wyłącznie w sytuacji, gdy naruszona może zostać prywatność oskarżonego, świadka lub innej osoby, biorącej udział w postępowaniu. W pozostałych przypadkach powinien odbywać się jawnie przy udziale przedstawicieli mediów i organizacji społecznych.

Zgodnie z prezydenckim projektem zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym świadczenie 500+ nie wpłynie na wysokość alimentów wypłacanych na dzieci przez jednego z rodziców. Rodzic płacący alimenty nie będzie miał podstaw do złożenia w sądzie wniosku o obniżenie swoich świadczeń z powodu 500 zł dodatku, które otrzymuje rodzic opiekujący się dziećmi.

Posłowie zajmą się projektem ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, przygotowanym przez resort ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Powstanie publicznie dostępna baza przewoźników krajowych. GITD będzie także prowadził rejestr naruszeń przepisów o prowadzeniu przewozu drogowego i rejestr przedsiębiorców, którzy zostali uznani za niezdolnych do prowadzenia działalności przewozowej.

Posłowie PSL proponują, aby w Wielki Piątek i Wigilię ustawowy dzień pracy był skrócony do 4 godzin.

źródło: Mamprawowiedzieć.pl