21. posiedzenie Sejmu


Sejmu będzie obradował od wtorku do czwartku (21–23 czerwca). Posłowie zajmą się rządowym projektem wprowadzającym minimalną stawkę godzinową.

Posłowie przyjmą przysięgę od Adama Glapińskiego, nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego. To profesor nauk ekonomicznych, od 1974 r. związany ze Szkołą Główną Handlową.

Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Jego celem ma być „przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie”. Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (wartość ta będzie co roku waloryzowana zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia). Obecnie prawo nie reguluje wysokości stawki godzinowej, a jedynie minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę (obecnie to 1850 zł brutto).

Projekt ustawy obejmuje także osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych i samozatrudnione. Sposób rejestrowania przepracowanych godzin miałby ustalać pracodawca. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów przedsiębiorcom będzie groziła kara grzywny od tysiąca do 30 tys. zł.

– W okresie deflacji, którą mamy obecnie, nie potrzeba tak gwałtownego wzrostu. Może on spowodować całkowicie odwrotny efekt do zamierzonego, firmy przejdą do szarej strefy, bo nie będzie ich stać na tak duże obciążenia – uważa Izabela Leszczyna (PO). – Wprowadzenie stawki 12 zł za godzinę pracy było pomysłem Platformy Obywatelskiej, dlatego będziemy popierać ten projekt – deklaruje.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. „Celem projektu ustawy jest odciążenie sfery nauki i szkolnictwa wyższego od nadmiernych obowiązków o charakterze biurokratycznym”.

Projekt umożliwia uczelniom zbieranie maili studentów w celu monitorowania ich późniejszych karier (uczelnie mają taki obowiązek od 2011 r., a dane, którymi dysponują, to imię, nazwisko, pesel i adres zamieszkania).

Ministrowi rolnictwa (a nie jak do tej pory zarządowi województwa) będą podlegały Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR-y). Projekt zmian ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało projekt ustawy, która powołuje Rzecznika Praw Przedsiębiorcy „w celu wzmożonej ochrony interesów przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw”. Zadaniem RPP, utrzymywanego za pieniądze z Funduszu Pracy, miałaby być obrona praw przedsiębiorców w sporze z państwem.

Rzecznika na pięcioletnią kadencję powoływałby Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub grupy 35 posłów.