22. posiedzenie Sejmu


Projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, 15-proc. CIT, podatek od sprzedaży detalicznej i plan dla stoczni to główne punkty 22. posiedzeniu Sejmu (6 – 8 lipca).

We wtorek posłowie odrzucili wotum nieufności dla obecnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Wniosek w tej sprawie złożył klub Platformy Obywatelskiej w związku z doniesieniami „Gazety Wyborczej” o współpracy ministra z byłym agentem służb bezpieczeństwa PRL.

Sejm zajął się projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, autorstwa PiS. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, obecna sytuacja „tworzy zagrożenie powstania dwóch reżimów prawnych, co jest sprzeczne z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego”.

Projekt PiS zakłada, że pełny skład TK to 11 sędziów, i tylu ma obradować w sprawach o „szczególnej zawiłości”. Orzeczenia – według projektu – co do zasady mają zapadać zwykłą większością głosów, ale w przypadku spraw rozstrzyganych w pełnym składzie część orzeczeń ma zapadać większością dwóch trzecich (np. sprawy dotyczące wolności obywatelskich). Sędziów Trybunału miałby wybierać Sejm bezwzględną większością głosów.

PiS zaproponował kontrowersyjne rozwiązanie (budzi sprzeciw m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), by czterech sędziów TK mogło złożyć weto podczas głosowania nad orzeczeniem. Jeśli weto zostanie przyjęte, sprawa zostanie wstrzymana na trzy miesiące. Cała procedura może być powtórzona jeszcze raz i jeśli po pół roku zabraknie dwóch trzecich do wydania wyroku, sprawa zostaje umorzona. Prezydent lub prokurator generalny będą mogli wskazać sprawy, które wymagają pełnego składu orzekającego.

„Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł” – czytamy w uzasadnieniu rządowego wprowadzającego podatek od sprzedaży detalicznej. Stawki podatku zróżnicowane będą w zależności od wysokości osiągniętego przychodu: jeśli całkowity przychód nie przekroczy 170 mln zł, stawka będzie wynosiła 0,8 proc., jeśli przekroczy – 1,4 proc.

Podatkiem będzie objęta „sprzedaż stacjonarna”, np. w sklepach lub kramach. Nowej daniny nie zapłacą firmy sprzedające przez internet. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowy podatek ma pomóc sfinansować wypłaty z programu „Rodzina 500+”.

Obniżenie podatku CIT z 19 do 15 proc. to kolejna obietnica wyborcza, którą realizuje rząd. Niższy CIT ma objąć wszystkich przedsiębiorców w pierwszym roku działalności. W kolejnych latach będą go płacić te firmy, których roczny przychód nie przekroczy 1,2 mln euro. Według danych podawanych w uzasadnieniu projektu dotyczy do 90 proc. wszystkich przedsiębiorców (blisko 400 tys. firm).

Możliwość zakładania przez stocznie specjalnych stref ekonomicznych, zwolnienia z podatku VAT oraz wybór między CIT a zryczałtowanym 1-proc. podatkiem od wartości sprzedanej produkcji – to główne założenia rządowego projektu ustawy  o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Zgodnie z dyrektywą VAT Unii Europejskiej projekt zakłada stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających. Obszary, na których jest prowadzona produkcja okrętów, będą mogły tworzyć specjalne strefy ekonomiczne. Przewidziano również dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków unijnych, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej.

W środę zostanie powołana komisja śledcza ds. Amber Gold. Przedstawicielem PiS w komisji będzie Małgorzata Wassermann. Prace rozpoczną się jeszcze przed wakacjami. W skład komisji ma wejść dziewięciu posłów, którzy według marszałka Terleckiego mają pochodzić z trzech największych klubów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadza zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat. Co więcej papierosów elektronicznych nie będzie już można palić w miejscach publicznych np. na przystankach. Wprowadzony zostanie również zakaz reklamowania tego typu produktów.