23. posiedzenie Sejmu


Na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami (19–22 lipiec) posłowie będą debatować o wykonaniu budżetu za 2015 r., działaniu stref ekonomicznych oraz IPN, a PSL po raz trzeci przedstawia swój pomysł na emerytury.

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2015. W 2015 r. do budżetu państwa wpłynęło 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł.

– Dochody budżetu w 2015 r. były nawet wyższe o 0,8 proc. w stosunku do planu, a wydatki były niższe o 1,5 proc. od limitu ustawowego. Deficyt planowano na 50 mld zł, wyniósł 42,6 mld zł. Uzyskane dochody pozwoliły na sfinansowanie ok. 87 proc. wydatków – mówił na posiedzeniu komisji prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2015 r. wyniosła 9,8 proc.

Sejm przyjmie sprawozdanie z funkcjonowania stref ekonomicznych w 2015 r. W Polsce istnieje 14 takich stref. Obejmują tereny zlokalizowane w 173 miastach i 248 gminach o łącznej powierzchni blisko 20 tys. ha.

Pod koniec 2015 r. w strefach ekonomicznych pracowało ponad 312 tys. osób. Najwięksi inwestorzy to General Motors (strefa katowicka), Volkswagen Poznań (wałbrzyska i kostrzyńsko-słubicka) i Toyota (wałbrzyska). Branża motoryzacyjna odpowiada za najwięcej inwestycji – 58,9 proc. ogółu. Najwięcej kapitału pochodzi z Holandii (prawie jedna czwarta) oraz Japonii (jedna piata).

Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem z działania w 2015 r. Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W ubiegłym roku minęło 15 lat od początku działania tej instytucji.

Posłowie zajmą się obywatelskim projektem zmian   w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „Dobra emerytura, 40 lat stażu pracy”. Inicjatywę zainicjowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Projekt przewiduje, że – zgodnie z tytułem – osoba, która przepracowała 40 lat, będzie mogła przejść na emeryturę nie czekając na osiągnięcie obowiązującego wieku emerytalnego. Do stażu liczyłaby się praca na etacie, umowie zleceniu czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej; nie liczyłby się czas studiów ani bezrobocia.

źródło: MamPrawoWiedzieć.pl