25 lat


25latsamorzaduSzanowne Panie i Panowie – lubuscy samorządowcy

 

            W marcu 1990 r. Sejm  uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a 27 maja 1990 roku, dokładnie przed ćwierć wiekiem, odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Władza ponownie została przekazana obywatelom, którzy od tego czasu sami decydują o sprawach, które ich najbardziej dotyczą. Demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością.

Te 25 lat jest bez wątpienia powodem do dumy. Samorząd terytorialny zdał egzamin z samodzielności i efektywności podejmowanych działań na rzecz swoich mieszkańców i to z wynikiem bardzo dobrym.

Polacy dobrze poczuli się w swoich „małych ojczyznach”, a patriotyzm lokalny przestał być synonimem prowincjonalności i zaściankowości.  Dzięki samorządom terytorialnym nastąpiła demokratyzacja życia lokalnego, upodmiotowienie mieszkańców oraz zapewnienie większego i bezpośredniego dostępu do władzy publicznej.

            Przed samorządowcami nowe wyzwania; trzeba dobrze zagospodarować zapowiadane kolejne unijne dotacje, aby poprawić jakość życia mieszkańców, rozwijać i unowocześniać swój region.

Obchodzimy srebrne gody polskiej samorządności. Z tej okazji życzę, aby w dalszej pracy mottem przewodnim były słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II: Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.

Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i szacunku za wykonywaną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 

                                                                                 Krystyna Sibińska