26. posiedzenie Sejmu


26. posiedzenie Sejmu będzie wyjątkowo obywatelskie. W planach są dwa obywatelskie projekty o aborcji oraz zmiany w prawie budowlanym i w kodeksie karnym na podstawie petycji. Państwo zarzuci gęstszą sieć na oszustów podatkowych. Regulacja in vitro ma być surowsza.

Projekt przygotowany przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ustanawia całkowity zakaz przerywania ciąży i wprowadza do kodeksu karnego pojęcie “dziecka poczętego”. Aborcja w projekcie jest zdefiniowana jako “zabicie dziecka poczętego”, grozi za to do 5 lat więzienia. Sąd może zastosować złagodzenie kary lub całkowicie odstąpić od jej wymierzenia wobec kobiety przerywającej ciążę, ale już nie wobec lekarza czy tzw. podżegacza – osoby, która do aborcji nakłania.

Projekt usuwa z ustawy o planowaniu rodziny zapis nakładający na samorządy obowiązek zapewnienia ciężarnym dostępu do badań prenatalnych. Odnosi się też do lekcji wychowania seksualnego w szkołach: by na nie uczęszczać, uczeń potrzebowałby pisemnej zgody rodziców.

Bezwarunkowe dopuszczenie aborcji w pierwszym trymestrze ciąży proponuje komitet “Ratujmy kobiety” w projekcie ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Po 12. tygodniu dokonanie zabiegu byłoby możliwe w niektórych sytuacjach: gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, gdy doszło do niej w wyniku czynu zabronionego lub gdy badania medyczne wskazują na wysokie ryzyko ciężkiego uszkodzenia płodu (w tych trzech przypadkach aborcję dopuszczają obecne przepisy).

Autorzy projektu postulują wprowadzenie do szkół przynajmniej jednej godziny tygodniowo przedmiotu “wiedza o seksualności człowieka”. Wnoszą też o zapewnienie przez samorządy młodym kobietom powszechnego dostępu do antykoncepcji, w szczególności na obszarach wiejskich.

Posłowie zostaną zapoznani z projektem ustawy zaostrzającej zasady przeprowadzania procedury zapłodnienia in vitro. Lekarze nie będą mogli zapłodnić więcej niż jednej żeńskiej komórki rozrodczej, a od zapłodnienia do umieszczenia jej w organizmie kobiety nie będzie mogło upłynąć więcej niż 72 godziny. Jeśli wskazany przez matkę partner nie będzie dawcą nasienia, nie będzie mógł ubiegać się o uznanie za prawnego ojca dziecka urodzonego metodą in vitro. Taką możliwość dopuszczały dotychczasowe przepisy.

Posłowie chcą utworzyć Krajową Administrację Skarbową. Instytucja ma łączyć administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną. Autorzy projektu chcą zwiększyć ściągalność podatków i ceł. Projekt zakłada powołanie kolejnej formacji mundurowej – Służby Celno-Skarbowej.

Ustawa zapewnia pracownikom zespolonych instytucji tylko tymczasową gwarancję zatrudnienia. KAS ma powstać 1 stycznia 2017 r., w maju pracownicy otrzymaliby propozycję określającą nowe warunki współpracy. Jeśli propozycji nie dostaną lub ją odrzucą, wraz z końcem czerwca stracą pracę.

Krytycznie projekt ocenia związek zawodowy celników. W czerwcu, gdy minister finansów przedstawił jego założenia, doszło do największego strajku w historii polskiej służby celnej. W niektórych ośrodkach protestowało nawet 80 proc. funkcjonariuszy.

W oparciu o petycję złożoną przez Instytut Thomasa Jeffersona powstał projekt znoszący obowiązek samooskarżania się przez świadków. Obecnie osoba zeznająca jako świadek ma prawo uchylić się od odpowiedzi, gdyby jej udzielenie mogło narazić ją na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jeśli grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, nie może odmówić. W praktyce oznacza to, że świadek ma do wyboru, albo zadenuncjować siebie lub osoby najbliższe, albo ryzykować odpowiedzialność karną za składania fałszywych zeznań.

Ministerstwo Finansów przedstawi projekt  zmiany przepisów, który ma ułatwić walkę z chorobami zakaźnymi zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna ma działać sprawniej. Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł w niektórych sytuacjach wydać nakaz zabicia zwierząt hodowlanych. Za zabite w tym trybie zwierzęta będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa.

Posłowie zagłosują jeszcze nad projektem  ratyfikującym umowę między Polską i Białorusią o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym.