27. posiedzenie Sejmu


Na 27. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. odszkodowaniami za opieszałość sądów, statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, propozycją karania za używanie zwrotów o „polskich obozach śmierci” i obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedziele.

Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło projekt ustawy, która ma zwiększyć kwoty odszkodowań za przeciągające się postępowania sądowe i uprościć zasady składania skarg przez obywateli. Obecny projekt ustawy przewiduje, że za każdy rok przeciągającego się postępowania obywatel otrzyma przynajmniej tysiąc zł. Maksymalna kwota rekompensaty to 20 tys. zł.

Rządowy projekt wprowadza też jawność sędziowskich oświadczeń majątkowych i możliwość nałożenia na sędziego kary dyscyplinarnej w postaci obniżenia zarobków od 5 do 15 proc. na okres maksymalnie dwóch lat. Ukarany sędzia przez pięć lat byłby pozbawiony możliwości awansu.

Na środę przewidywane jest pierwsze czytanie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli wejdzie w życie, łatwiejsze stanie się uchylenie immunitetu sędziego TK. Będzie do tego potrzebna zgoda Zgromadzenia Narodowego podjęta zwyczajną większością głosów a nie jak obecnie większością dwóch trzecich. Ustawa określa zasady składania zawiadomienia o popełnieniu przewinienia przez sędziego TK.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Proponuje karę do trzech lat pozbawienia wolności za fałszywe obwinianie Polski o masowe zbrodnie, a szczególnie te popełnione przez hitlerowskie Niemcy. Projekt nakłada kary grzywny lub ograniczenia wolności także na sprawców działających nieumyślnie. Przepisy będą stosowały się do cudzoziemców niezależnie od miejsca popełnienia czynu. Zapisy te mogą dotyczyć na przykład zagranicznych dziennikarzy posługujących się określeniem „polskie obozy śmierci”. Karze nie będą podlegały stwierdzenia wygłoszone „w ramach działalności artystycznej lub naukowej”.

Zmienić mają się również zapisy ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Fundacje i stowarzyszenia opiekujące się miejscami pochówku będą mogły ubiegać się o dotacje celowe z budżetu państwa na ich utrzymanie, remont, budowę i poszukiwanie oraz na prowadzenie prac archeologicznych i ekshumacji.

Inny projekt nowelizacji ustawy o IPN przedstawi Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz’15. Jeśli zostanie przyjęty, zaprzeczanie zbrodniom „ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą” będzie podlegało karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Masowe mordy popełniane przez Ukraińców na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej są w projekcie zdefiniowane jako „ludobójstwo”.

Klub Kukiz’15 zaprezentuje też projekt, który ma rozluźnić zasady sprzedaży żywności przetwarzanej metodami tradycyjnymi (w gospodarstwie domowym). Od rolników sprzedających nieprzetworzone warzywa i owoce wymaga się jedynie „przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej”.

Posłowie zdecydują w głosowaniu, czy skierują do dalszych prac obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Zakłada on, że wolne mają mieć nie tylko sprzedawcy, lecz także pracownicy centrów przeładunkowych i magazynów. Za ladą w niedzielę będą mogli stanąć tylko właściciele sklepów. Normalnie działać mają stacje benzynowe, apteki i niektóre cukiernie, kioski, kwiaciarnie i sklepy z pamiątkami.

Na żądanie Komisji Europejskiej zmienią się zasady dotyczące podatku akcyzowego od węgla. Do tej pory zwolnienie od akcyzy przysługiwało wszystkim zakładom, które zużywały duże ilości węgla w produkcji. Pozostałe, aby uzyskać zwolnienie z podatku, musiały wprowadzić rozwiązania przyjazne środowisku. Zgodnie z nowymi regulacjami zwolnione z akcyzy będą jedynie zakłady energochłonne (te, w których koszt paliwa wynosi więcej niż 10 proc. wartości produkcji) i tylko pod warunkiem zainstalowania ekologicznych systemów.

źródło: MamPrawoWiedziec.pl