28. posiedzenie Sejmu


Na 28. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się budżetem, kredytami frankowymi, pracą skazanych i propozycjami zaostrzenia przepisów kodeksu karnego.

Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawi projekt budżetu na 2017 r. Głównym zadaniem, które stoi przed rządem, jest zapewnienie blisko 23 mld zł na wypłaty z programu „Rodzina 500+”. Zwiększenie wydatków z kasy państwa będzie spowodowane również przez prezydencki projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz planowanym podwyższeniem wysokości najniższej emerytury do tysiąca zł. O 1,4 mld zł podniesie się limit wydatków na obronność – z tych pieniędzy zostanie sfinansowany m.in. zakup samolotów na potrzeby państwowych VIP-ów. O 400 mln zł wzrosną środki na refundację leków dla osób powyżej 75. roku życia. Podwyżki otrzymają pracownicy budżetówki i nauczyciele. W sumie wydatki z budżetu mają wynieść niemal 385 mld zł – o 16 mld zł więcej niż szacunkowy budżet na obecny rok.

Wyższe niż w tym roku są także planowane dochody państwa. Mają wynieść 325,5 mld zł (wzrost o 8 mld zł). Zakładany wzrost ma wynikać głównie z uszczelnienia systemu podatkowego. Rząd liczy na to, że dochody z podatków wzrosną o 26 mld zł: VAT przyniesie dodatkowe 14 mld zł; akcyza – 3,75 mld zł, CIT – 3,72 mld zł, a PIT – 2,4 mld zł. O prawie 45 proc. (18 mld zł) spadną natomiast wpływy ze źródeł niepodatkowych takich jak zysk NBP i jednostek budżetowych. Deficyt budżetowy ma wynieść około 59 mld zł.

Z oszustwami podatkowymi walczy nie tylko Ministerstwo Finansów. Propozycje zaostrzenia za nie kar zaprezentuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Za wyłudzenia VAT-u (np. fałszowanie faktur) na kwotę większą niż 200 tys. zł będzie groziło od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Zgodnie z projektem najsurowiej miałyby być karane przestępstwa na kwoty przekraczające 5 mln zł – za kratki można byłoby trafić nawet na 25 lat.

Drugi projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, którego pierwsze czytanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu, dotyczy zatrudnienia więźniów. Zdaniem ministerstwa odsetek zatrudnionych wśród osadzonych jest zbyt niski (34,7 proc.) i jest jednym z czynników zwiększających ryzyko recydywy. Ziobro proponuje jednocześnie potrącenie 52 proc. z wynagrodzeń więźniów (obecnie potrąca się 35 proc.). Większość z uzyskanych w ten sposób pieniędzy zostanie przekazana na aktywizację zawodową skazanych i rozbudowę przywięziennych zakładów pracy. Oprócz tego w najbliższych kilku latach ma zostać wybudowanych kilkanaście hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych. Ministerstwo przewiduje, że pozwoli to na stworzenie ok. 2 tys. nowych miejsc pracy.

W Sejmie odbędzie się debata nad trzema projektami ustaw o kredytach w obcych walutach. Jeden złożył prezydent Andrzej Duda, którego będzie reprezentował Maciej Łopiński, dwa pozostałe kluby Platformy Obywatelskiej i Kukiz’15. W maju w 2015 r. w czasie kampanii prezydenckiej na spotkaniu z przedstawicielami ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu Duda zapowiedział przewalutowanie kredytów dewizowych (głównie we frankach szwajcarskich) po rynkowym kursie z dnia podpisania umowy. Jednak według prezydenckiego projektu frankowicze otrzymają jedynie zwrot zawyżonych spreadów i tylko w przypadku kredytów o wartości do 350 tys. zł.

Konkurencyjny projekt klubu Platformy Obywatelskiej postuluje równe rozłożenie kosztów zwrotu spreadów między banki i kredytobiorców. O rekompensaty mogłyby ubiegać się wyłącznie osoby, które w nabytych nieruchomościach mieszkają i nie posiadają innych lokali. Powierzchnia nabytych nieruchomości nie może przekraczać 100 m kw. w przypadku mieszkań i 150 m2 w przypadku domów jednorodzinnych. Dodatkowo, wartość pożyczki musi wynosić co najmniej 80 proc. wartości zabezpieczenia.

Komisja ds. Unii Europejskiej przygotowała uchwałę, w której sprzeciwia się ustanowieniu przez Komisję Europejską stałego mechanizmu alokacji uchodźców do krajów członkowskich. Nie zgadza się również na ponoszenie odpowiedzialności finansowej za niewywiązywanie się z nałożonych przez Unię zobowiązań.

W oparciu o petycję złożoną przez Instytut Thomasa Jeffersona powstał projekt znoszący obowiązek samooskarżania się przez świadków. Obecnie osoba zeznająca jako świadek ma prawo uchylić się od odpowiedzi, gdyby jej udzielenie mogło narazić ją na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jeśli grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, nie może odmówić. W praktyce oznacza to, że świadek ma do wyboru, albo zadenuncjować siebie lub osoby najbliższe, albo ryzykować odpowiedzialność karną za składania fałszywych zeznań.

Klub Nowoczesnej zaprezentuje projekt ustawy, która przewiduje kary pozbawienia wolności za stosowanie przemocy, gróźb, zniewag lub nawoływanie do nienawiści wobec osób należących do grup mniejszościowych (m. in. narodowych, wyznaniowych i seksualnych). Karalne będzie również propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa.

Posłowie zajmą się jeszcze między innymi prezydenckim projektem zwiększającym kary za przestępstwa popełnione wobec nieletnich (np. pobicia, okaleczenia, uprowadzenia).

źródło: MamPrawoWiedziec.pl