29. posiedzenie Sejmu


Kombatanci i opozycjoniści w PRL dostaną większą pomoc finansową, Ukraińcy i Rosjanie, którzy ratowali Polaków – ordery, więźniowie – więcej pracy, a konsumenci dżem prosto od rolnika. Budżet straci 2 mld przewidziane z podatku od sprzedaży detalicznej. 29. posiedzenie sejmu potrwa dwa dni (3-4. listopad).

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka złoży sprawozdanie z prac nad poselskim projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada on między innymi jawność oświadczeń majątkowych sędziów i obowiązek składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez ich małżonków.

Po osiągnięciu 70 lat sędziowie TK mają automatycznie przechodzić w stan spoczynku, chyba że pół roku wcześniej złożą zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków. Sędzia w stanie spoczynku nie będzie mógł należeć do partii politycznej, związku zawodowego „ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Projekt reguluje też zasady uchylania sędziemu immunitetu. Obrady komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad projektem trwały ponad 9 godzin. Opozycja domagała się odrzucenia dokumentu w całości, najwięcej kontrowersji wzbudziły zapisy ograniczające możliwość uczestniczenia w życiu publicznym sędziów w stanie spoczynku.

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstały dwa projekty ustaw o pracy więźniów. Zdaniem autorów odsetek zatrudnionych wśród osadzonych jest zbyt niski (34,7 proc.) i jest jednym z czynników zwiększających ryzyko recydywy. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro proponuje potrącenie 52 proc. wynagrodzenia więźniów (obecnie potrąca się 35 proc.), aby większość z uzyskanych w ten sposób pieniędzy przekazać na aktywizację zawodową skazanych i rozbudowę przywięziennych zakładów pracy. Oprócz tego w najbliższych kilku latach miałoby zostać wybudowanych kilkanaście hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych. Ministerstwo przewiduje, że pozwoli to na stworzenie blisko 2 tys. miejsc pracy.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawi projekt ustawy o handlu żywnością przez rolników. Jego celem jest ułatwienie sprzedaży niewielkich ilości produktów spożywczych wyprodukowanych i przetworzonych przez rolnika w jego gospodarstwie. Do tej pory takie udogodnienia obejmowały jedynie handel żywnością nieprzetworzoną. Rolnik mógł na przykład z łatwością handlować brzoskwiniami z własnego sadu, ale żeby sprzedać wytworzony z nich słoik dżemu musiał spełnić wszystkie wymogi sanitarne, którym podlegają zakłady przemysłowe produkujące wysoko przetworzoną żywność.

Posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy zawieszającej obowiązywanie podatku od sprzedaży detalicznej. Od początku września przedsiębiorstwa miały obowiązek płacić 0,8 proc. podatku od przychodów powyżej 17 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. podatku od przychodów powyżej 170 mln zł. Kilkanaście dni później Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie ich niezgodności z unijną zasadą pomocniczości państwa. Komisja twierdzi, że progresywne stawki podatku mogą przyznawać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom o niższych dochodach.

Reprezentant PiS przedstawi poselski projekt ustawy wprowadzającej nowe odznaczenie – Krzyż Wschodni – dla obywateli innych państw, którzy w latach 1937-1959 nieśli pomoc Polakom na Wschodzie. Order byłby przyznawany między innymi za ratowanie obywateli polskich przed represjami stalinowskimi pod koniec lat trzydziestych lub przed masowymi mordami przeprowadzanymi przez ukraińskich nacjonalistów. Krzyż będzie mógł być przyznany również pośmiertnie.

Odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o wyposażeniu morskim, która dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych. Według uzasadnienia projektowane przepisy mają ujednolicić system kontroli i stosowania norm w produkcji sprzętu używanego na statkach (kół ratunkowych, szalup, gaśnic, radarów, reflektorów itd.). Po poddaniu wyposażenia morskiego odpowiednim procedurom kontrolnym będzie na nim umieszczany znak zgodności z normami Unii Europejskiej.

Posłowie zagłosują nad wnioskiem PiS o odrzucenie projektu ustawy klubu Nowoczesna, który wprowadza ściganie z urzędu przestępstw z nienawiści ze względu na orientacją seksualną, wiek, płeć lub niepełnosprawność.