30. posiedzenie Sejmu


Na 30. posiedzeniu Sejmu PiS może spełnić jedną ze swoich głównych obietnic wyborczych. Posłowie zagłosują nad prezydenckim projektem obniżającym wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zrealizowanie drugiej odwlecze się: kwota wolna od podatku na razie się nie zmieni.

Jeśli zostanie uchwalona, prezydencka ustawa wejdzie w życie w październiku 2017 r. Kancelaria Prezydenta oszacowała czteroletnie koszty ustawy na blisko 40 mld zł. Wciąż obowiązująca, uchwalona przez Sejm poprzedniej kadencji ustawa z maja 2012 r., zakładała stopniowe podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Planowane jest drugie czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od towarów i usług. – Projekt dokonuje zmiany zasad rozliczania VAT-u w terminie 25-dniowym, wprowadza obowiązek składania elektronicznej deklaracji VAT oraz comiesięcznych elektronicznych informacji podsumowujących, solidarną odpowiedzialność za prowadzenie niektórych transakcji, także w przypadku rozpoczynającego działalność gospodarczą, oraz sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku – wyliczał na 29. posiedzeniu Sejmu wiceminister finansów Leszek Skiba.

Rząd zakłada objęcie niektórych towarów tzw. zasadą odwróconego VAT-u czyli przerzucenia obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług na nabywcę. Ministerstwo prognozuje, że dzięki ustawie budżet państwa zyska 3,4 mld zł.

Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy wydłużającej z 5 do 10 lat okres, w którym możliwe jest wznowienie postępowania cywilnego. Zmiany mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2015 r.

Konstanty Radziwiłł ma przedstawić główne założenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Najważniejsze z nich to likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i przekazanie części jego kompetencji ministerstwu i zależnym od niego oraz częściowo od wojewody wojewódzkim urzędom zdrowia. W nowym systemie ubezpieczenie zdrowotne zostałoby zastąpione „zasadą powszechnego zabezpieczenia prawa do świadczeń”.

Wydatki na opiekę zdrowotną mają być systematycznie zwiększane do poziomu 6 proc. PKB w 2025. W tej chwili wynoszą one ok. 4,6 proc. Średnia dla państw OECD jest o 2 pkt proc. wyższa.

W lipcu ministerstwo zapowiedziało również utworzenie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej, w których skład wchodziliby lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna i dietetyk. Takie zespoły miałyby m.in. usprawnić przepływ informacji o historii leczenia pacjenta między różnymi ośrodkami opieki zdrowotnej.

Sejm prawdopodobnie utrzyma do końca 2017 r. kwotę wolną od podatku na dotychczasowym poziomie (3091 zł). Taki projekt zgłosili posłowie PiS.

Odbędzie się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Posiedzenie Sejmu potrwa dwa dni, 15 i 16 listopada.