4. posiedzenie Sejmu


sejmYPrezydencka propozycja dot. obniżenia wieku emerytalnego, pakiet demokratyczny PiS oraz nowelizacja tegorocznego budżetu – to najważniejsze tematy czwartego już posiedzenia Sejmu.

Posłowie zbiorą się na Wiejskiej 9-10 grudnia. To kolejne posiedzenie, które odbywa się tydzień po poprzednim. 2-dniowe obrady rozpoczną się – tak, jak w poprzednim tygodniu – w środę o 11.00.

 W porządku obrad jest przede wszystkim prezydencki projekt zakładający obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, co oznacza odwrócenie jednej ze sztandarowych reform rządu Donalda Tuska.

 Nowelizacja regulaminu Sejmu, czyli tzw. pakiet demokratyczny PiS to kolejny istotny projekt w porządku obrad. Pakiet zakłada m.in. likwidację tzw. zamrażarki, wprowadzenie pytań do premiera czy ograniczenie stosowania wniosków formalnych.

 Niewykluczone, że posłowie zajmą się też nowelizacją tegorocznego budżetu – zakładającą przede wszystkim zwiększenie deficytu o 3,9 mld złotych – oraz rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 rok, a także projektem tzw. ustawy okołobudżetowej.

 W porządku obrad znajduje się także nowelizacja Kodeksu karnego, obywatelski projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków czy projekt ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.