40. posiedzenie Sejmu


Sejm na dwudniowym posiedzeniu (20-21 kwietnia) zapozna się z rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Z dyplomacji będą musieli odejść byli funkcjonariusze i współpracownicy służb PRL.

Zdaniem zastępcy przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Roberta Tyszkiewicza „Partia rządząca stosuje w tej kwestii podwójne standardy”: – Najlepszym dowodem jest obecny ambasador w Berlinie Andrzej Przyłębski, były współpracownik SB o pseudonimie „Wolfgang”, wobec którego minister spraw zagranicznych nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Ministerstwo Kultury zaproponowało zmianę ustawy o kinematografii. Zakłada ona połączenie dwóch instytucji: Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego i utworzenie w ten sposób nowej instytucji: Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA).

Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rząd doprecyzowuje listę świadczeń gwarantowanych przez NFZ i wprowadza nowe rozwiązanie – ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL), który umożliwi pacjentom dostęp do leków nierefundowanych. Ustawa ograniczy dostęp do hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych ellaOne czyli tzw. tabletek „dzień po”. Tabletka będzie dostępna tylko na receptę.

10 proc. kwot uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia firmy ubezpieczeniowe przekazują na ochronę przeciwpożarową. Środki są dzielone – w połowie trafiają do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a w połowie do Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W 2015 r. było to 40 mln zł. Po nowelizacji całość kwoty trafi do Komendanta, który zdecyduje o przekazaniu ich dalej.

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Po wprowadzeniu nowych przepisów stosowany będzie tylko kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Senat wystąpił z inicjatywą ustawy, która umożliwi osobom niepełnoletnim udział w jawnych posiedzeniach sądów administracyjnych w charakterze publiczności. Po wprowadzeniu ustawy sąd będzie mógł zezwolić na udział osobie, która ukończyła 13 lat.