43. posiedzenie Sejmu


Podczas 43. posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, który ma na celu poprawę skuteczności poboru opłat abonamentowych. Zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament. Odczytany zostanie także poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych, który zakłada likwidację powszechnego obowiązku uiszczania opłaty radiowo-telewizyjnej na rzecz zapewnienia stabilnego finansowania z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W drugim dniu obrad Sejm rozpocznie prace nad rządowymi projektami dwóch ustaw regulujących zasady wykonywania zawodu komornika sądowego oraz ponoszenia kosztów komorniczych. Rząd proponuje, by oba projekty weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Podstawowym celem projektu ustawy jest przywrócenie zaufania do tego zawodu oraz zwiększenie nadzoru nad osobami go wykonującymi. Projekt przywraca zasadę, że opłaty egzekucyjne stanowią należność budżetu państwa, a komornik – w zależności od wyników swojej pracy – otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne ustalone proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat. Zgodnie z projektem komornicy mają swoje czynności wykonywać osobiście – oznacza to m.in. ograniczenie uprawnień asesorów komorniczych. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym komornik będzie utrwalał przebieg czynności egzekucyjnych poza kancelarią za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Komornicy mają też być zobowiązani do składania jawnych oświadczeń majątkowych. Będą mogli przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na terenie której działają. Ponadto projekt zwiększa nadzór prezesów sądów nad wykonywaniem zawodu komornika.

Podczas 43. posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczną pracę nad przepisami powołującymi Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Agencja ma być instytucją publiczną, która wraz z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ma tworzyć spójny system instytucji publicznych realizujących politykę państwa dotyczącą umocnienia pozycji polskiej nauki w świecie.

Sejm rozpatrzy też poselskie projekty uchwał w sprawach: ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Tokarczuka – metropolity przemyskiego, obrońcy praw Kościoła katolickiego i jednego z duchowych przywódców zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny, ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej w związku z 250. rocznicą zawiązania konfederacji barskiej, a także poselski projekt w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej – wybitnej polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”, przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci. 12 maja 2018 r. minie 10. rocznica jej śmierci. Sejm podczas drugiego czytania rozpatrzy także poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet. W tym roku mija 100. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych.

W porządku obrad jest też drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.