44. posiedzenie Sejmu


Odpisy podatkowe dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia, dopuszczenie stosowania marihuany w celach leczniczych oraz usunięcie komunistycznych nazw ulic i pomników – to główne projekty znajdujące się w porządku obrad rozpoczynającego się we wtorek 44. posiedzenia Sejmu.

W porządku obrad jest przewidziane I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym (druk nr 1602), która wprowadza odpisy podatkowe dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia. Zaproponowany przez rząd mechanizm jednorazowej amortyzacji ma zwiększyć wydatki firm na zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych m.in. w działalności innowacyjnej.

Sejm będzie kontynuował prace na rządowym projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Projekt eliminuje bariery w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego, jak również problemy pojawiające się podczas eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu.

Posłowie zajmą się w II czytaniu projektem senackim, który umożliwi usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy promujących komunizm lub inny system totalitarny. Gminy będą miały obowiązek usunięcia pomników w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Zaproponowano także roczny termin na wyeliminowanie zakazanych nazw instytucji oraz jednostek pomocniczych gminy.

Sejm przeprowadzi też II czytanie poselskiego projektu o tzw. leczniczej marihuanie. Projekt reguluje zastosowanie marihuany w celach medycznych. Proponowane zmiany umożliwiają lekarzowi legalne i kontrolowane zastosowanie przetworów z konopi u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię lub gdy jest ona zbyt obciążająca.

Sejm przeprowadzi I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Zmiany w programie „Rodzina 500 plus” mają doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Podstawowe zasady programu (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian.