441 mld zł dla Polski


budzet-unii-europejskie-2014-2020-dla-polski 1Polska jest największym spośród 27 państw UE beneficjentem nowego unijnego budżetu na lata 2014-2020. Otrzymamy 105,8 mld euro, o 4 mld więcej, aniżeli w latach 2007-2013.

     A Platforma Obywatelska spełniła daną trzy lata temu obietnicę uzyskania 300 mld złotych dla Polski.