45. posiedzenie Sejmu


Ochrona roszczeń pracowniczych, pomoc dla młodych ludzi przy nabyciu pierwszego mieszkania – to najważniejsze punkty w porządku obrad zaplanowanego na środę i piątek 45. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba będzie kontynuowała prace nad odpisami podatkowymi, ustawami związanymi z systemami wsparcia rodzin z programu „Rodzina 500 plus”, a także projektem o tzw. leczniczej marihuanie.

Posłowie rozpatrzą też wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Obrady potrwają dwa dni i zakończą się w piątek.

Sejm będzie kontynuował prace na rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, który zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

Posłowie zajmą się w II czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy, która umożliwi pełne wykorzystanie w latach 2017 i 2018 limitu dostępnych środków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

W porządku obrad jest zaplanowane jest II czytanie rządowego projektu ustawy określającego zasady wykonywania zadań związanych z promocją polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH). Celem wprowadzenia regulacji jest skupienie zadań proeksportowych i proinwestycyjnych w jednej instytucji, działającej na zasadzie one-stop shop.

Podczas tego posiedzenia Sejmu posłowie będą kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, która wprowadza odpisy podatkowe dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia. Również w II czytaniu Izba zajmie się nowelizacją ustaw związanych z programem „Rodzina 500 plus”, która ma doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych.

Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji o uchwale Senatu w sprawie poselskiego projektu o tzw. leczniczej marihuanie. Projekt reguluje zastosowanie marihuany w celach medycznych.