47. posiedzenie Sejmu


12 września rozpocznie się pierwsze po letniej przerwie posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem zwiększającym wydatki na obronność do 2,5% PKB (w roku 2030) oraz powiększającym liczebność armii do 200 tys. żołnierzy. Sejm rozpatrzy także projekt zawierający zmiany w zasadach pobierania opłat przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle. W porządku obrad jest też zaplanowana m.in. informacja rządu o działaniach podjętych po nawałnicach, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

Rozpatrywany w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju. Mają one stopniowo rosnąć do 2,5% PKB w 2030 r. i następnych. Projekt zakłada zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy.

W porządku obrad jest też zaplanowane II czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Projekt zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik pobiera tzw. opłatę stałą już w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, kiedy nie wiadomo, czy dłużnik wykona obowiązek dobrowolnie, czy też będzie konieczne jego wyegzekwowanie.

Rozpatrywany w II czytaniu prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia, obowiązku zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy usług w tym zakresie.

Posłowie zajmą się też projektem ustawy o ustanowieniu 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Data upamiętnia pacyfikację Michniowa w woj. świętokrzyskim – symbolu walki i męczeństwa polskiej wsi.

Posłowie wysłuchają m.in. informacji Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.