51. posiedzenie Sejmu


Podczas dwudniowego posiedzenia Izba rozpocznie parlamentarne prace m.in. nad projektami ustaw o Służbie Ochrony Państwa oraz o Straży Marszałkowskiej. Izba będzie kontynuowała prace m.in. nad ustanowieniem całorocznego letniego czasu na terytorium Polski oraz nad zakazem handlu w niedziele i święta.

Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa zakłada powstanie nowej formacji ochronnej o tej nazwie. Zdaniem rządu, projekt zagwarantuje skuteczność oraz niezwłoczność działań formacji odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

Przedłożony przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej zmienia status Straży Marszałkowskiej, czyniąc ją umundurowaną i uzbrojoną formacją ochrony Sejmu i Senatu, podległą Marszałkowi Sejmu.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu ustanowienie całorocznego czasu letniego na obszarze całego kraju. Pracująca nad projektem Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych proponuje, by ustawa weszła w życie 1 października 2018 r.

Rozpatrywany w II czytaniu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele określa zasady dotyczące ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia, i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Zasadą uregulowaną w ustawie ma być zakaz handlu w niedziele i święta. Komisja proponuje, by zakaz nie obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Wnioskodawca proponuje, by handel oraz wykonywanie czynności związanych w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę dozwolone były do godziny 14. Za nieprzestrzeganie zakazu ma grozić grzywna do 100 000 złotych. Komisja proponuje, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r.