54. posiedzenie Sejmu


Nowe okręgi wyborcze, koniec JOW-ów i plany premiera na dwa lata rządów. Sejm 12 grudnia rozpoczął 54 posiedzenie – ostatnie w 2017 roku.

Posłowie zaczną posiedzenie od wysłuchania exposé premiera Mateusza Morawieckiego oraz zagłosują nad udzieleniem rządowi wotum zaufania.

W poniedziałek rząd z nowym premierem został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszyscy ministrowie z gabinetu Beaty Szydło pozostali na stanowiskach włącznie z Morawieckim, który będzie równocześnie premierem oraz ministrem rozwoju i finansów. Beata Szydło w randze wicepremiera będzie odpowiadać za sprawy społeczne.

Sejm ponownie zajmie się projektem posłów PiS zmieniającym funkcjonowanie samorządów i ordynację wyborczą.

Wśród zmian m.in.:

–  burmistrzowie, wójtowie oraz prezydenci miast będą mogli pełnić funkcję maksymalnie w kolejnych dwóch kadencjach, a nie tak jak obecnie, nieograniczoną liczbę razy.

– koniec JOW-ów: radni gmin będą wybierani w wielomandatowych, a nie jednomandatowych okręgach wyborczych.

– nowy sposób wyboru składu Państwowej Komisji Wyborczej – dotychczasowych 9 sędziów wybranych do PKW z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego zastąpią po jednym sędzi z TK i NSA oraz 7 osób wybranych przez Sejm (każdy klub może zgłosić 3 kandydatów).

– powołani przez PKW powiatowi komisarze wyborczy (ma ich być 380) podzielą gminę na obwody wyborcze, a wojewódzcy komisarze (16) na okręgi wyborcze.

– zmieni się sposób organizacji głosowania, posłowie zaplanowali m.in.: transmisję online z liczenia głosów oraz utworzenie dwóch zamiast jednej komisji wyborczych, z których jedna zajmie się przeprowadzeniem głosowania, a druga zliczeniem głosów.

– likwidacja głosowania korespondencyjnego, z którego korzystały osoby niepełnosprawne.

 

Nowoczesna chce zakazać przeprowadzenia wyborów samorządowych 11 listopada 2018 r. Zdaniem posłów „Narodowe Święto Niepodległości powinno być w przyszłym roku obchodzone przez obywateli wyjątkowo radośnie i spontanicznie z udziałem władz państwowych i samorządowych w trakcie których będą wygłaszane przemówienia, co może wiązać się z naruszeniem ciszy wyborczej w sytuacji, gdyby w ten sam dzień były przeprowadzone wybory”. Posłowie proponują przyspieszenie wyborów samorządowych o kilka dni i przeprowadzenie ich w niedzielę przed Świętem Niepodległości.

Ministerstwo sprawiedliwości proponuje zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące spółek. Projekt umożliwia osobie prawnej (spółce, fundacji czy stowarzyszeniu) kontakt z sądem oraz załatwienie spraw związanych z rejestracją spółki przez internet. Drogą elektroniczną miałoby się odbywać m.in. wezwanie przedsiębiorcy do uzupełnienia brakujących dokumentów czy składanie pism.

Posłowie PiS proponują utworzenie Fundacji im. Wacława Felczaka, która ma „pogłębiać polsko-węgierską przyjaźń i współpracę”. Prof. Felczak w czasie II wojny światowej działał w podziemiu i był szefem konspiracyjnej sieci kurierów na Węgry. Fundacja będzie m.in. wspierać projekty naukowe i oświatowe, które umożliwią wzajemne poznawanie języków, historii i kultury.