55. i 56. posiedzenie Sejmu


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poprawkach zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. to główny punkt rozpoczynającego się w środę 55. posiedzenia Sejmu.

Ponadto Izba rozpocznie prace m.in. nad rządowym projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Posłowie zajmą się też m.in. rządową propozycją uproszczenia zasad ubiegania się o dopłaty przez rolników oraz senackim projektem zawierającym propozycję przyznania osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną.

W piątek kolejne, 56. posiedzenie Sejmu. Poświęcone będzie głosowaniom nad poprawkami oraz nad całością projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

Izba przeprowadzi II i III czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Szacowane dochody wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld zł. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest planowany na poziomie 2,7 proc. PKB.

Po stronie wydatków w projekcie budżetu zapewniono m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. W planowanym budżecie są środki m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 Plus”. Projekt uwzględnia także skutki: obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc., zwiększonych nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.