59. posiedzenie Sejmu


Posłowie zajmą się m.in. projektem korzystnej dla konsumentów i przedsiębiorców noweli kodeksu cywilnego, będą też kontynuować prace nad wyeliminowaniem nieprawidłowości w działaniu komorników sądowych i racjonalizacją kosztów komorniczych.

Przed Izbą wystąpi przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej Victoras Pranckietis.

Rada Ministrów w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego zaproponowała skrócenie z dziesięciu do sześciu lat ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Rozwiązanie to ma skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań. Dzięki proponowanym zmianom dłużnik będzie mógł też bronić się przed niesłusznym zajęciem konta drogą elektroniczną, zanim środki zostaną przekazane wierzycielowi. Jednocześnie nie będzie mógł się uchylić od egzekucji przez rozporządzenie środkami na rachunku.

Izba będzie też w II czytaniu pracować nad rządowymi projektami dotyczącymi komorników. Głównym celem projektu nowej ustawy o komornikach sądowych jest zwiększenie nadzoru nad komornikami i ograniczenie nieprawidłowości związanych z ich czynnościami. Projekt ustawy o kosztach komorniczych wprowadza przejrzyste zasady finansowania systemu egzekucji sądowej oraz rozwiązania motywujące dłużników do dobrowolnej spłaty.

Ponadto posłowie kontynuować będą prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, ułatwiającym osobom niepełnosprawnym zdawanie egzaminów na prawo jazdy, wysłuchają informacji rządu o stanie lasów oraz uzupełnią skład Trybunału Stanu.

Ostatniego dnia posiedzenia Izba wysłucha wystąpienia przewodniczącego litewskiego parlamentu Victorasa Pranckietisa. Rok 2018 jest ważny dla obu naszych państw – niedawno Litwa obchodziła setną rocznicę odrodzenia państwa, w listopadzie stulecie niepodległości świętować będziemy w Polsce.