60. posiedzenie Sejmu


Posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, będą pracować nad ułatwieniami dla inwestorów i przedsiębiorców, zajmą się też poszerzeniem programu „Za życiem”. Obrady potrwają do czwartku, tego dnia – pod koniec obrad – przewidziany jest blok głosowań.

Głównym punktem posiedzenia będzie informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Po raz pierwszy priorytety polskiej polityki zagranicznej przedstawi posłom Jacek Czaputowicz, który w styczniu zastąpił na stanowisku szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego.

Sejm będzie też pracował nad projektami ustaw wspierających inwestycje oraz ułatwiającymi działalność przedsiębiorcom. Rada Ministrów proponuje, by mechanizmy wspierania przedsiębiorców, które obecnie obowiązują w ściśle określonych Specjalnych Strefach Ekonomicznych, rozciągnąć na obszar całej Polski.

Ponadto w II czytaniu izba kontynuować będzie prace nad projektem ułatwiającym inwestorom kolejowym budowę tuneli pod zabudowanymi gruntami oraz poprawiającym możliwości działania i rozwoju kolei o charakterze historycznym i turystycznym. Sejm rozpatrzy też w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, dostosowującej polskie przepisy do unijnych postanowień.

Ważnym ze społecznego punktu widzenia punktem porządku 60. posiedzenia Sejmu będzie II czytanie rządowego projektu wprowadzającego kolejny etap programu „Za życiem”. Projekt zakłada nowelizację m.in. ustaw o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które ułatwią rodzicom dzieci niepełnosprawnych godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi dzięki wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, pozwoli też w większym stopniu objąć osoby niepełnosprawne zorganizowanymi formami rehabilitacji.

Sejm uzupełni też skład Trybunału Stanu.