66-400.pl


onko 66Tytuł dziennika 66-400.pl  „polityk miesiąca” – zobowiązuje i ponownie zapewniam, iż dalej będę starać się o powstanie ośrodka onkoterapii w naszym mieście… 

czytaj>>>