66-400.pl


szpitalRobert Surowiec proponuje przejąć gorzowski szpital. Popieram!