69. posiedzenie Sejmu


Posłowie zajmą się budżetem na przyszły rok, kolejną kandydaturą na RPD i reformą emerytalną, a także nową formacją policyjną i ułatwieniami w rozliczaniu PIT.

Minister finansów Teresa Czerwińska przedstawi budżet na 2019 r. W przyszłym roku dochody państwa mają wynosić 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Planowany deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł. PKB osiągnie poziom 3,8 proc, a inflacja 2,3 proc. W budżecie zapowiedziano obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 do 9 proc. Zwiększeniu ma ulec udział samorządów we wpływach z PIT (z 49,83 proc. do 49,93 proc.).

Minister SWiA przedstawi projekt utworzenia nowej jednostki policyjnej odpowiedzialnej za działania kontrterrorystyczne, tj. “działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.

Nowa kandydatura na Rzecznika Praw Dziecka. Sejm rozpatrzy powołanie na to stanowisko Agnieszki Marii Dudzińskiej popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Pracownicy będą dodatkowo oszczędzać na emerytury. Tak przewiduje projekt nowej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ramach PPK każda osoba pracująca będzie wpłacać 2 proc. swojego wynagrodzenia do PKK, a oprócz tego 1,5 proc. będzie wpłacać pracodawca. Udział w programie jest dobrowolny. PPK będą wdrażane stopniowo: 1 lipca 2019 r. ustawa obejmie podmioty zatrudniające powyżej 250 osób.

Nie trzeba będzie składać PIT-ów. Zgodnie z zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami to Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) sporządzi zeznanie podatkowe bez składania przez podatnika wniosków. Przygotowane przez KAS zeznanie będzie dostępne na portalu podatkowym.

Podczas sesji odbędzie się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt firmuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, które  wnosi, by szczepienia ochronne np. przeciwko gruźlicy, pneumokokom i tężcowi nie były obowiązkowe.

Porządek obrad Sejmu może także zostać rozszerzony o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który poinformuje o działaniach organów państwa m.in. Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości w spółce GetBack oraz planowanych przez rząd krokach w związku z wniesieniem przez Komisję Europejską pozwu przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie ochrony niezależności polskiego Sądu Najwyższego.