70. posiedzenie Sejmu


Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień „pozwoli Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Sejm przyjął ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. – 36 mld zł.

Sejm uchwalił szereg ustaw upraszczających prawo podatkowe. W zakresie podatku dochodowego nowe przepisy wydłużą z 2 do 3 lat okres korzystania z ulgi mieszkaniowej, wprowadzą korzystniejsze zasady rozliczeń dot. samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz obniżają CIT do 9 proc. małych firm. Sejm zadecydował, że preferencyjne opodatkowanie rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie już uzależnione od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Przyjęto również ustawę zakładającą preferencyjne opodatkowanie – stawką pięć procent – dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, która sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności.

Posłowie przyjęli ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która przyniesie dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych.

Sejm uchwalił również nowelizację, przewidującą zwiększenie o 50 mln zł środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia.

Znowelizowano ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa podwyższa minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Wpłynie to na wzrost średniej kwoty wypłacanych odszkodowań.

Izba uchwaliła także nowelę ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dzięki której więcej rolników będzie mogło zawierać umowy o ubezpieczania upraw przed suszą z dopłatą z budżetu państwa.

Agnieszka Dudzińska została nowym Rzecznikiem Praw Dziecka.