71. posiedzenie Sejmu


Sejm rozpocznie prace od rozpatrzenia uchwały Senatu na temat projektu ustanowienia 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Senat zaproponował, by 12 listopada był także dniem wolnym od handlu.

Powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Zgodnie z projektem ma ją prowadzić Instytut Pamięci Narodowej. IPN ma także odpowiadać za wsparcie finansowe opieki nad ww. grobami, m.in. poprzez dotacje remontów pomników nagrobnych. Opieką IPN objęte zostaną również miejsca pochówku bohaterów powstania warszawskiego.

Przedsiębiorcy, zajmujący się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, będą mogli odliczyć od podatku darowiznę na rzecz gminy, powiatu lub województwa, w którym prowadzą swoją działalność. Darowizna nie może przekroczyć 5 proc. Podatku.

Będą kary za “przekręcanie” licznika w samochodach. Za zmianę pomiaru drogomierza odpowiadać będzie kierowca i mechanik, dokonujący bezprawnej ingerencji. Grozić za to będzie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto większą kontrolą zostaną objęte wymiany liczników, np. zostanie wprowadzony przymus zgłaszania każdej wymiany do stacji kontroli pojazdów.

Prezydent RP chce zakazu anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od zaległych odsetek. Obecne przepisy dopuszczają naliczanie odsetek od odsetek instytucjom kredytowym (np. bankom), udzielającym pożyczek długoterminowych (np. kredytów hipotecznych). Projekt zakłada likwidację tego wyjątku.

Nowa zachęta dla podatników w ramach walki ze smogiem. Z tzw. ulgi termomodernizacyjnej na wydatki związane z ocieplaniem (np. wymiana kotłów grzewczych, montaż ogrzewania elektrycznego) będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy rozliczają 19 proc. stawkę podatku PIT lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (np. przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób, osoby zarabiające na wynajmie mieszkań). Ulga ma wynosić 23 proc. poniesionych wydatków, obowiązywać maksymalnie przez kolejne 3 lata i nie może przekroczyć w sumie kwoty 53 tys. zł.