74. posiedzenie Sejmu


Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by do zarządzenia przerwy w sesji sejmiku województwa konieczna była zgoda większości radnych. Obecnie o przerwach decyduje samodzielnie przewodniczący sejmiku, co zdaniem posłów może prowadzić do “paraliżu pracy sejmiku, np. w sytuacjach, gdy przewodniczący nie chcąc poddać pod głosowanie wniosku o swoje odwołanie, powołanie wiceprzewodniczącego czy wybór zarządu województwa wielokrotnie ogłasza przerwy i tym samym uniemożliwia kontynuowanie obrad sesji oraz wybór władz samorządu województwa”.

Druga zmiana zakłada, że jeśli przewodniczący jest nieobecny i nie wyznaczy na swoje miejsce wiceprzewodniczącego, jego rolę zajmuje automatycznie wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Jeśli wiceprzewodniczący jest nieobecny lub nie został wybrany, wyznaczy go premier spośród radnych.

Sporami między przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów a pasażerem będzie mógł się zajmować specjalny rzecznik przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu, jeśli obie strony wyrażą zgodę, spory te będzie można rozwiązywać bez udziału sądu. Rzecznik będzie mógł przyjmować od pasażerów skargi, jeśli wyczerpie się zwykłe postępowanie reklamacyjne. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, rzecznik przekaże sprawę do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który może nałożyć na przewoźnika karę administracyjną do 100 tys. zł. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej.

Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu w związku z aferą korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego. Według klubu “działalność KNF pod nadzorem premiera Mateusza Morawieckiego jest daleka od definicji niezależnego i działającego na rzecz poprawnego funkcjonowania rynku finansowego organu nadzorczego”. W uzasadnieniu posłowie PO zarzucają premierowi także m.in. “legitymizowanie zamachu na niezależne sądy oraz niezawisłych sędziów” oraz pogorszenie relacji z Unią Europejską. Wniosek uzasadni poseł Grzegorz Schetyna.

Posłowie zakończą posiedzenie głosowaniem nad ustawą budżetową na przyszły rok. Podczas procedowania projektu w komisji finansów zgłoszono poprawki, m.in. zaproponowano zwiększenie wynagrodzeń dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej.