78. posiedzenie Sejmu


Doroczne wystąpienie poświęcone priorytetom polskiej dyplomacji w bieżącym roku wygłosi na forum Sejmu minister spraw zagranicznych. Tak zwanemu exposé szefa MSZ w gmachu przy Wiejskiej zwyczajowo przysłuchują się prezydent RP, Rada Ministrów, posłowie oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Tradycyjnie po prezentacji zadań polskiej polityki zagranicznej odbywa się debata nad przedstawioną informacją.

Izba zajmie się też przygotowaniami na wypadek bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wśród propozycji są przepisy dot. zasad pobytu w Polsce obywateli brytyjskich. Zgodnie z projektem, będą oni mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie RP. W razie tzw. twardego Brexitu uregulowane ma być także uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach.

Kolejny projekt dotyczy zabezpieczenia interesów polskich klientów instytucji finansowych, które mają tam siedzibę. Zapewniony będzie odpowiedni okres na dostosowanie działalności niektórych podmiotów rynku finansowego do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

Posłowie będą również pracować nad uproszczeniem systemu stawek VAT oraz utworzeniem Funduszu Polskiej Nauki, który ma wspierać komercjalizację badań naukowych.

W porządku obrad są również rządowe propozycje zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Chodzi o rozwiązania, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci. Przewidziano także regulacje chroniące prawa rodzica, który – mimo orzeczenia sądu lub zawartej ugody – nie może kontaktować się z dzieckiem, bo utrudnia mu to drugi rodzic.