81 posiedzenie Sejmu


SejmDW środę rano posłowie odwołają Rafała Wiewiórowskiego z funkcji Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który sam podał się do dymisji, w związku z objęciem funkcji zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli.

            Sejm wysłucha sprawozdania Komisji do nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014. Projekt ma przedłużyć obowiązywanie dotychczasowych przepisów.

            Następnie odbędzie się pierwsze czytanie SLD-owskiej propozycji zniesienia zakazu łączenia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta) z mandatem senatora.

            Na środę także zaplanowano pierwsze czytanie projektu o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

            W czwartek na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych odbędzie się spotkanie z przedstawicielami opozycji białoruskiej.

            Sejm wysłucha sprawozdania komisji do ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta działa co prawda od maja, ale rząd na stałe chce ją wpisać do polskiego prawa.

            Następnie odbędzie się pierwsze czytanie złożonej przez PiS propozycji zmian w Kodeksie wyborczym. Nowelizacja zakłada m.in. uzupełnienie składu PKW o 6 osób wskazanych przez kluby parlamentarne. Projekt przewiduje także wprowadzenie instytucji odwołania się od uchwały PKW oraz przedłuża terminy na składanie i rozpatrywanie protestów wyborczych.

            Wieczorem Sejm wysłucha sprawozdań komisji do uchwał w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II, Jana Długosza i Polskiego Teatru Publicznego.

 

            W piątek gosowania rozpoczną się nie o 9, ale wyjątkowo o 10. Wcześniej Sejm wysłucha sprawozdań komisji do kilku uchwał Senatu.

 

            Posłowie w tym roku zbiorą się jeszcze za dwa tygodnie – na wydłużonym posiedzeniu od 16 do 19 grudnia.