82. posiedzenie Sejmu


Posłowie będą pracować m.in. nad projektami ustaw o podwyżkach dla nauczycieli, ograniczeniu zatorów płatniczych, znakowaniu produktów wolnych od GMO. Sejm uczci też 20. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Sejmie i Senacie.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym przyspieszenie planowanej podwyżki płac, krótsza ścieżka awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli, gwarantowana wysokość minimalnego dodatku za wychowawstwo – te zmiany w Karcie nauczyciela przewiduje poselski projekt ustawy, którą Sejm rozpatrzy w II czytaniu.

Sytuację finansową mniejszych firm poprawi ustawa, której celem jest ograniczenie tzw. zatorów płatniczych. Na podmioty opóźniające uregulowanie swoich zobowiązań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie mógł nakładać kary administracyjne. Brak zapłaty lub opóźnienia w płatnościach dotykają 80-90 proc. firm.

Odpowiedzią na liczne postulaty organizacji społecznych, konsumenckich jest rządowy projekt ustawy przewidujący możliwość dobrowolnego znakowania przez producentów żywności produktów wolnych od GMO, tj. takich, do produkcji których użyto wyłącznie surowców nie zawierających organizmów genetycznie modyfikowanych.

Rząd zaproponował także dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekty przewidują m.in. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przez podatników handlujących na odległość towarami wrażliwymi na oszustwa. Uproszczone będzie też stosowanie jednolitego pliku kontrolnego.

Ponadto Izba zajmie się projektami uchwał o patronach 2020 r. Posłowie proponują, by rokowi 2020 patronowali św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz. Nadchodzący rok będzie także, zgodnie z projektem uchwały, rokiem Bitwy Warszawskiej w jej 100. rocznicę.

Izba wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2018 oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w ub.r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.