83. posiedzenie Sejmu


Trzy projekty zmian w podatkach, sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli, zmiany dla weteranów i ciąg dalszy sporu o Muzeum Westerplatte. Posiedzenie potrwa dwa dni.

Sejm rozpocznie posiedzenie od projektu ustawy wprowadzającej zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26 r.ż., które pracują na umowach o pracę lub umowie zlecenie (stawka nie obejmie np. umowy o dzieło, samozatrudnienia). Przychody w roku nie mogą być wyższe niż 85 528 zł. Zmiana ma dotyczyć 2 mln młodych podatników.

W innym, mającym prawie 800 artykułów, 350 stronicowym projekcie, rząd proponuje reformę ordynacji podatkowej.

Odrębny projekt tworzy nową funkcję – Rzecznika Praw Podatnika. Rzecznik będzie mógł interweniować w indywidualnych sprawach podatników, pełnić rolę mediatora, występować do organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej czy opiniować projekty z zakresu prawa podatkowego.

Grupa posłów Prawo i Sprawiedliwość złożyła projekt ustawy dotyczący budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Dzięki poselskiej ścieżce projektu, pominięty został etap konsultacji społecznych. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz skomentowała projekt jako „kolejną próbę przejęcia Westerplatte dla celów politycznych”.

Sejm zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r.

W 2018 roku NIK przeprowadziła i zakończyła 111 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa w 2017 roku w ministerstwach i innych instytucjach korzystających ze środków publicznych. NIK przeprowadziła dodatkowo 91 kontroli doraźnych, które są odpowiedzią Izby na zgłoszenia o nieprawidłowościach. W sumie przeprowadzono 2325 kontroli jednostkowych w 1828 podmiotach.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało zmiany w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. Ma wzrosnąć wysokość dodatków dla weteranów poszkodowanych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w zależności od uszczerbku (jest on określany procentowo). Ustawa przewiduje bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie co najmniej 30 proc., bilety ulgowe na przejazdy środkami transportu publicznego dla wszystkich poszkodowanych weteranów oraz bezpłatne korzystanie z hal sportowych, siłowni i basenów w samorządowych ośrodkach sportowych. Status weterana posiadają 22 482 osoby, a status weterana poszkodowanego – 857 osób.