87. posiedzenie Sejmu


sejmCNa drugim lutowym posiedzeniu plenarnym posłowie zajmą się m.in. zmianami w sądach administracyjnych, w naliczaniu podatku VAT i w Krajowej Szkole Sądownictwa.

     Posłowie zajmą się prezydenckim projektem zmian w postępowaniu w sądach administracyjnych. Poszerza on ich kompetencje m.in. o określanie w wyroku sposobu załatwienia sprawy przez skarżony organ administracji publicznej. 

     Rządowy projekt zmian w przepisach ustawy o VAT ma na celu zmniejszenie liczby przestępstw podatkowych. Mechanizmem obronnym ma stać się m.in. rozszerzenie katalogu produktów, przy których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia – przesunięcie ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczania VAT.

     Senat zaproponował zmiany w kodeksie rodzinnym. Dotyczą one decyzji o wychowywaniu dziecka w przypadku rozwodu rodziców. Powinna ona zostać podjęta w drodze pisemnego porozumienia, a jeśli rodzice nie podejmą decyzji samodzielnie, sąd powinien rozważyć możliwość pozostawienia obojgu pełnego prawa do opieki nad dzieckiem.

     W drugim czytaniu posłowie wysłuchają senackiego projektu zmian w Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuraturze. Zakłada m.in. likwidację aplikacji ogólnej i uwzględnienie częściowo jej programu w aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

     Sejm zajmie się zmianami w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Projekt zakłada m.in. zmiany w podziałach kancelarii komorniczych na trzy kategorie ze względu na liczbę wpływających spraw, co ma zależeć od ich efektywności. Ma to zmniejszyć liczbę obywateli przypadających na jednego komornika z obecnych 30 do 25 tys.

     Posłowie wysłuchają również raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2011–2013. W ramach dostosowania prawa do standardów Unii Europejskiej rząd przedstawi ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F–gazy).