88. posiedzenie Sejmu


SejmHSejm podczas 88. posiedzenia uczci pamięć Borysa Niemcowa.

     We wtorek posłowie wysłuchają sprawozdania do prezydenckiego projektu zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny.  Następnie zajmie się sprawozdaniem do złożonego przez SLD projektu nowelizacji ustawy o emeryturach.

     W środę informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi. Przedstawiciel rządu przedstawi także informację „w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie“. Odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w ustawie oświatowej; nowela daje rodzicom wybór, kiedy ich dzieci mają rozpocząć naukę szkolną.

     W czwartek, jak zawsze w ostatni dzień posiedzenia plenarnego, głosowania. Później Sejm zajmie się jeszcze Narodowym programem ochrony zdrowia psychicznego.

     Kolejne posiedzenie plenarne za dwa tygodnie, 18-20 marca.