91. posiedzenie Sejmu


SejmJ91. posiedzenie Sejmu to przede wszystkim exposé Grzegorza Schetyny, dwa prezydenckie projekty – ustawa o innowacyjności oraz ustawa rodzinna, a także rządowa propozycja ograniczenia stosowania umów czasowych oraz Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ws. postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

     Ślubowanie złoży nowa GIODO. Kandydaturę Edyty Bielak-Jomaa najpierw zaakceptował Sejm, a potem – w ubiegłym tygodniu – Senat.

     Odbędzie się pierwsze czytanie tzw. ustawy innowacyjności – to jeden z dwóch prezydenckich projektów, rozpatrywanych na tym posiedzeniu. Zakłada m.in. umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE, zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia czy wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.

     Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. W planie są „końcowe wystąpienia stron postępowania”.

      Drugi projekt firmowany przez prezydenta to tzw. ustawa rodzinna, czyli nowelizacja Kodeksu pracy. Pierwsze czytanie zaplanowano na środę wieczór. Ustawa ma ułatwić ma rodzicom łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

      W środę warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa projekty: pierwsze czytanie złożonego przez PO projektu ustawy dotyczącego ustanowienia 8 maja dniem Narodowego Dnia Zwycięstwa oraz pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w Kodeksie pracy, zakładającego ograniczenie stosowania umów terminowych.

     W czwartek Grzegorz Schetyna przedstawi informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych będzie namawiał opozycję do próby zbudowania wspólnego obrazu polityki zagranicznej.

     W piątek po bloku głosowań odbędą się pierwsze czytania dwóch projektów zmian w Kodeksie wyborczym – obywatelskiego oraz posłów z różnych klubów. Pierwszy projekt zakłada m.in. wprowadzenie transmisji z lokalu wyborczego w dniu głosowania czy kompleksowej regulacji dotyczącej mężów zaufania. Drugi – wprowadza m.in. obowiązek ustalania wzoru kart wyborczych jako pojedynczych, jednostronnie zadrukowanych arkuszy.

     W piątek powstanie nadzwyczajna podkomisja ds. in vitro.

     Kolejne posiedzenie odbędzie się dopiero za trzy tygodnie, 13-15 maja, czyli już po I turze wyborów prezydenckich.