97. posiedzenie Sejmu


SejmMWybór RPO, ustawy: o „frankowiczach”, o zdrowiu publicznym oraz o rewitalizacji, TBS-y oraz „100 tys. miejsc pracy” – to najważniejsze tematy drugiego lipcowego posiedzenia Sejmu.

     We wtorek odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym. To jeden z priorytetów rządu. Ustawa będzie regulowała m.in. kierunki reform, wydawanie środków na opiekę zdrowotną i standardy ochrony zdrowia. 

     Odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, czyli tzw. TBS-ach. Projekt określa podstawy prawne, które umożliwią rozpoczęcie w tym roku realizacji rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego, realizowanego w ramach polityki mieszkaniowej państwa.

     Zaraz potem drugie czytanie tzw. projektu ustawy o 100 tys. miejsc pracy. W praktyce jest to przejęty od prezydenta projekt PSL i dotyczy on refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres roku za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

     Na wtorek wieczór zaplanowano czytanie projektu ustawy o rewitalizacji. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje, a także, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać będzie coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu.

     Drugi dzień posiedzenia to przede wszystkim analiza z wykonania budżetu państwa za 2014 rok. Prezes NBP przedstawi sprawozdanie z działalności banku centralnego za 2014 rok. Wieczorem odbędzie się drugie czytanie tzw. projektu prezydenckiej ustawy rodzinnej. Ma ona ułatwić rodzicom łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

     W czwartek rano drugi blok głosowań. Wieczorem odbędzie się pierwsze czytanie tzw. projektu ustawy o frankowiczach. W praktyce jest to możliwość przewalutowania kredytu na życzenie, a precyzyjniej mówiąc: przewalutowanie na złotówki z umorzeniem połowy różnicy.

      W piątek trzeci, najdłuższy na tym posiedzeniu blok głosowańW jego trakcie Sejm wybierze nowego RPO – zostanie im zapewne Adam Bodnar, zgłoszony przez PO i SLD. Później Sejm wysłucha jeszcze informacji o udziale Polski w pracach UE oraz o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

      Sejm kolejny raz zbierze się 4-5 sierpnia. Z kolei 6 sierpnia Andrzej Duda obejmie urząd prezydenta – na ten dzień zostanie zwołane Zgromadzenie Narodowe.