EKO-BIEG


eko-biegPopularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkańców naszego miasta i regionu oraz uprawianie dyscyplin sportowych w warunkach naturalnych to główne założenia EKO-BIEG-u. W tym roku odbył się już piętnasty raz.