Gorzowski bohater


TeleTopCzy potrzebujemy stowarzyszenia „do walki z kalectwem”? Na to pytanie odpowiada Danuta Leśniewska.

oglądaj>>>