Inauguracja VIII kadencji


logosejmuŚlubowanie poselskie, złożenie dymisji rządu przez premier Ewę Kopacz, a także wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu to główne punkty pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji.

     W inauguracyjnej sesji plenarnej udział weźmie prezydent RP Andrzej Duda. Na uroczystość otwarcia pierwszego posiedzenia zaproszono też m.in. byłych prezydentów, marszałków Sejmu ubiegłych kadencji, byłych premierów, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli organów państwa powoływanych przez Sejm, a także reprezentantów władzy sądowniczej, kościołów i związków wyznaniowych.

     Obrady otworzy marszałek-senior Kornel Morawiecki, powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Posłowie rozstrzygną, kto zasiądzie w fotelu marszałka Sejmu. Kandydata na tę funkcję zgłasza co najmniej 15 posłów, a Izba podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Izba zdecyduje także w sprawie liczby wicemarszałków Sejmu. Następnie posłowie będą głosować w sprawie poszczególnych kandydatur.

     Posłowie ustalą  składy osobowe stałych komisji sejmowych. Sejm wybierze też 20 sekretarzy spośród najmłodszych posłów, których rolą będzie m.in. wykonywanie zadań pomocniczych zleconych przez marszałka Sejmu w trakcie obrad plenarnych.

     W Sejmie VIII kadencji zasiada 235 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 138 – Platformy Obywatelskiej, 42 – Kukiz’15, 28 – Nowoczesnej i 16 – Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ławach sejmowych zajmie też miejsce jeden poseł reprezentujący mniejszość niemiecką.

     Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, 460 posłów zostało wybranych spośród przeszło 7,8 tys. kandydatów zgłoszonych na 387 listach przez 17 komitetów wyborczych – o jeden mandat poselski ubiegało się średnio 17 osób.