Lubuszanie są tolerancyjni


tolerancjaNajbardziej otwarci na innych Polacy mieszkają w województwie lubuskim – przypomniała w Zielonej Górze pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.