„Miasto w działaniu”


miasto-mapa– „Rozwój miast postępuje bardzo szybko, niosąc ze sobą korzyści, ale również zagrożenia. Miasta są kołami zamachowymi gospodarki, opartej na wiedzy i usługach, stwarzają możliwości nieograniczonego rozwoju dla twórczych jednostek, ale pogłębiają też dystans społeczny, tworzą granice wykluczenia dla wszystkich, którzy nie potrafią się w odnaleźć w nowej gospodarce. To zjawisko dostrzegane i opisywane na świecie, coraz częściej dotyczy polskich miast…”