Nowy rok akademicki


PWSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Jej magnificencja

                                                                        Profesor Elżbieta Skorupska – Raczyńska,

Szanowni Pracownicy Naukowi i Dydaktyczni  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Gorzowie Wielkopolskim,

Drodzy Studenci,  Szanowni Państwo,

Dzisiaj w murach gorzowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej po raz piętnasty zabrzmi studencka pieśń radości.  To piętnaście lat konsekwentnego rozwoju, budowania naukowego i dydaktycznego autorytetu uczelni, ważnej dla regionu i dla miasta Gorzowa.

Ta uroczystość, to znakomita okazja, aby przekazać wyrazy uznania dla całej społeczności akademickiej, by podziękować tym wszystkim, którzy stworzyli piękną sztafetę powstawania uczelni. Najpierw Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, wszystkim kolejnym osobom i instytucjom, mającym wpływ na jej kształtowanie i w końcu pani profesor Elżbiecie Skorupskiej – Raczyńskiej, która przejęła tę pałeczkę rozwoju uczelni od poprzedników i z sukcesami zmierza do mety, jaką będzie, mam nadzieję, niedługo –  Akademia Gorzowska.

Aby osiągnąć tę akademicką metę, dzisiaj dla gorzowskiej uczelni najważniejsza jest rozbudowa i utrzymanie jej bazy dydaktycznej, poszukiwanie środków finansowych na jej rozwój na poziomie regionalnym i centralnym, w samorządach i ministerstwach. Na każdym etapie tych działań Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie może liczyć na moje wsparcie i zaangażowanie. Robiłam to dotychczas i z radością będę to czynić nadal.

Będę również czyniła starania o nadanie uczelni nazwy Państwowa Gorzowska Szkoła Wyższa.  To istotna kwestia postrzegania gorzowskiej uczelni, jej lokalizowania na mapie działań naukowych i dydaktycznych i podkreślania jej kulturotwórczej roli.

Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, że bez gorzowskiej uczelni, nasz region nie będzie się rozwijać w takim tempie, jakiego wszyscy sobie życzymy.

Warto również zadbać o silniejszy związek miasta i uczelni. My, Gorzowianie musimy uczynić wszystko, by w powszechnej świadomości wyższa szkoła zawodowa, a w przyszłości Akademia, w głowie i sercu, była nazywana „naszą uczelnią”.

Życzę udanego roku akademickiego. Pani Rektor konsekwentnego osiągania celów, zarówno dla uczelni, jak i osobistych. Życzę kadrze naukowej i dydaktycznej sukcesów, a studentom życzę, by uczelnia była dla nich miejscem inspiracji i rozwoju.

                                                                                                                                                 Krystyna Sibińska  Poseł na Sejm RP