Ostatnie posiedzenie tej kadencji Sejmu


SejmDPorządek obrad ostatniego posiedzenia Sejmu VII kadencji mieści się w kilku punktach. Posłowie wybiorą następców tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy odchodzą z powodu końca swoich kadencji (jedną trzecią 15-osobowego składu TK).

     Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak przedstawi informację na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. W ubiegłym roku zginęło o 155 osób mniej niż w 2013, a o 1514 osób mniej zostało rannych, jednak polskie statystyki są gorsze niż unijna średnia.

     Sprawozdanie z realizacji narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014 złoży przed Sejmem minister zdrowia Marian Zembala. Przedstawi on także narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Raport pokazuje, że z roku na rok wzrasta liczba kobiet, które poddają się badaniom cytologicznym i mammograficznym.

     Minister środowiska Maciej Grabowski przedstawi informację o realizacji programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015, a kolejny przedstawiciel rządu opowie o realizacji zadań wynikających z „Programu dla Odry – 2006”.

     Posłowie zapoznają się także z informacją na temat realizacji postanowień dotyczących Karty Osób Niepełnosprawnych, m.in. zwiększono liczbę oddziałów i poradni, w których lekarze mogą wystawiać skierowania na rehabilitację lecznicą, a pielęgniarki i położne będą mogły od 1 stycznia 2016 r. wystawiać recepty na określone leki oraz skierowania na niektóre badania diagnostyczne.