Pierwsze posiedzenie w 2015 r.


SejmFSejm – pierwszy raz w tym roku – zbiera się tylko na wydłużonym, 4-dniowym posiedzeniu. Jednym z dominujących tematów będzie górnictwotrzeba jak najszybciej uchwalić tzw. ustawę węglową, niezbędną do rozpoczęcia procedury likwidacji kopalń.

            Posłowie rozpatrzą uchwałę Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2015. Przedstawiciele MSZ i MSW na posiedzeniu komisji sejmowej przedstawią informację na temat aktualnej sytuacji Polaków na wschodniej Ukrainie.

            Drugi dzień posiedzenia to przede wszystkim prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji do rządowego projektu nowelizacji Prawa budowlanego. To jedna z zapowiedzi Donalda Tuska, zakładająca likwidację pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Minister edukacji przedstawi informację o stanie przygotowań do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków.

            W przedostatnim dniu posiedzenia tradycyjnie informacja bieżąca. Wieczorem pierwszy blok głosowań, dot. m. in. ustawy węglowej.

            Drugi blok głosowań w piątek od godziny 9. Głosowanie m.in. nad rządową nowelizacją ustawy o rzeczach znalezionych.