Polska przyszłości – program PO


konwencja-PoznanPrzez ostatnie osiem lat wiele udało się zrobić. Roczny urlop rodzicielski, darmowy podręcznik, liczne ułatwienia dla rodzin i seniorów, uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej, reforma armii, reforma służba zdrowia – to tylko niektóre rozwiązania przyjęte z inicjatywy Platformy Obywatelskiej. Dzięki odpowiedzialnym rządom udało się ochronić Polskę przed światowym kryzysem i dokonać modernizacyjnego skoku. Przyszedł czas na nowe wyzwania. Polska gospodarka rozwija się, a finanse publiczne są stabilne. To pozwala na przeprowadzenie ważnych zmian we wszystkich obszarach życia Polek i Polaków.

 

            Platforma Obywatelska chce zagwarantować wszystkim lepszą pracę i wyższe płace. Osoby wchodzące na rynek pracy otrzymają „Grant na start” – do 4 tysięcy złotych. Składki ubezpieczeniowe będą płacone od całości wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, a minimalna godzinowa stawka płacy w umowach cywilnoprawnych wyniesie 12 zł za godzinę po 2016 roku. Dzięki Jednolitemu Kontraktowi na pracę, który docelowo zastąpi dotychczasowe formy zatrudnienia, łatwiej będzie wypierać z rynku pracy tzw. śmieciowe umowy.

            Fundamentalnie uproszczony zostanie system podatkowy. Docelowo wszystkie osoby zatrudnione na jednolitym kontrakcie będą płacić tylko Jednolity Podatek. Zastąpi on wszystkie dotychczasowe daniny, w tym składki na ZUS/NFZ. Stawka podatkowa będzie się zaczynać od 10 procent. To pozwoli wielu Polakom wrócić na legalny rynek pracy i tym samym uzyskać ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dzięki reformie spadną też obciążenia przedsiębiorców.

            Poszerzony zostanie program budowy mieszkań pod wynajem w przystępnej cenie a uruchomiony Fundusz Municypalny będzie finansował budowę gminnych nieruchomości. Kontynuowane będą programy wspierające zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu, ze szczególnym wsparciem zarezerwowanym dla rodzin wielodzietnych.

            Powstaną nowe żłobki i inne instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi. Zaczną działać dzienne domy opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w wieku powyżej 65 roku życia, w których będzie prowadzona krótkotrwała diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów-seniorów, bez konieczności całodobowej hospitalizacji. Poszerzone zostaną świadczenia usług telemedycyny.

            Platforma Obywatelska zwiększy liczbę stypendiów dla studentów i wysokość kredytu studenckiego. Szkoły staną się centrum życia i integracji lokalnychspołeczności. Miejscem, w którym uczniowie mogą liczyć na całodniową, dobrą opiekę. Uczniowie, którzy tego potrzebują, będą mieli zapewnione zdrowe i ciepłe posiłki. W każdej szkole dzieci i rodzice będą mieli dostęp do pedagoga i logopedy. Przygotowany zostanie program zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb ucznia oraz program profilaktyki stomatologicznej. Powszechne, obowiązkowe egzaminy zewnętrzne na zakończenie szóstej klasy zostaną zniesione.

            Dzięki wynegocjowanym funduszom europejskim rozpoczęty zostanie największy w historii program rewitalizacji polskich miast. Na ten cel zarezerwowanych zostało aż 25 mld zł.

            Struktura administracyjna państwa polskiego dojrzała do kolejnego etapu decentralizacji – przenoszenia instytucji centralnych poza Warszawę. W kolejnych latach rozpocznie się proces lokalizacji wybranych urzędów i agencji rządowych w innych polskich miastach.

            Dzięki programowi „Wiejski Stragan” rolnikom będzie łatwiej prowadzić bezpośrednią sprzedaż swoich produktów.

            W obszarze polityki europejskiej priorytetem Platformy Obywatelskiej będzie obrona fundamentów Unii (m.in. swobody przepływu usług i pracowników) oraz znoszenie istniejących barier, które wciąż utrudniają polskim firmom dostęp do ponad 500-milionowego rynku UE. Platforma Obywatelska zagwarantuje, że suwerenność państw UE w takich kwestiach jak polityka klimatyczna czy polityka imigracyjna nie zostanie ograniczona.

            Siły Zbrojne RP otrzymają nowoczesny sprzęt a modernizacja armii będzie dźwignią polskiego przemysłu i nauki.

            W wyborach do Sejmu wprowadzone zostaną Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Finansowanie publiczne partii politycznych zostanie ograniczone.

            Przygotowana zostanie nowa formuła Funduszu Kościelnego – to wierni będą bezpośrednio finansować swoje kościoły. Zapewnione zostanie bezpieczeństwo materialne wszystkich wspólnot religijnych – także tych najmniejszych.

            Za etat związkowy zapłaci związek zawodowy, a nie przedsiębiorstwo.

 

            Platforma Obywatelska to wiarygodna, odpowiedzialna i skuteczna drużyna. Przedstawione propozycje to kompleksowy program na kolejne 4 lata, który gwarantuje stabilność finansów publicznych.