Porozumienie samorządowe z Nowoczesną


Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaprezentowały manifest koalicyjny na wybory samorządowe w 2018 roku. To kluczowy krok na drodze do zbudowania koalicji opozycji. Manifest „Bliżej Ludzi” to solidny fundament dalszej współpracy.

Manifest pokazuje, o jaką Polskę chcemy walczyć dla Polek i Polaków. Nasze główne postulaty to decentralizacja władzy, więcej pieniędzy dla samorządów. Postulujemy zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie roli samorządów w pomaganiu społeczeństwu. Wprowadzimy samorządowy program mieszkaniowy stwarzający szansę dla młodych Polaków na dostęp do dobry lokali. Naszymi priorytetami są również ochrona zdrowia, walka ze smogiem i promocja transportu publicznego.

Od tego momentu, kiedy zaprezentowaliśmy nasze minimum programowe rozpoczynamy również pracę nad programem we wszystkich regionach. Koalicja opozycji i manifest „Bliżej ludzi” jest również otwarta na wszystkie inne środowiska. To najważniejsze wybory w historii Polski, musimy stanąć do nich zjednoczeni.

Zapoznaj się z naszym Manifestem